Z ťažkého života ľahkého hmyzu

Premiéra: Trakovice (apríl 2006)

Reprízy: Trakovice, Žlkovce, Hlohovec (2006)

Réžia: Divadlo na TrakOch

Nápad urobiť hru zo života hmyzu vznikol v súvislosti s veľkým úspechom scénky Komáre, ktorú sme uviedli niekoľkokrát. Už názov napovedá, že sa odohráva v živočíšnej ríši, no hranica medzi svetom zvierat a ľudí je len naznačená. Svet hmyzu sme si „požičali“ na to, aby sme ukázali, že niekedy ani ľudské správanie nemá ďaleko od zvieracieho. 

Hlavnou myšlienkou hry bolo poukázať na určité paralely so životom ľudí. Nemilosrdné zákony prírody, ktoré vládnu nad konaním zvierat sa uplatňujú i v ľudskej spoločnosti. A ako sa to všetko dá zmeniť? Naším posolstvom bolo to, že každý by mal prestať posudzovať druhých a začať sám od seba.

Galéria

Divadlo na TrakOch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVADLO NA TRAKOCH

O nás

Vymyslel si si,
tak si zrealizuj!

Aj vďaka tomuto autorskému motivačnému citátu funguje Divadlo na TrakOch nepretržite od r. 2001.