napíšte nám

kontakt

Adresa

Divadlo na TrakOch, o.z.

Trakovice 29, 919 33

IČO: 42295076

SK17 0900 0000 0050 7328 7295

Podporte nás

2%

S novým rokom sa priblížil aj termín podávania daňových priznaní. Pokiaľ ste zamestnaní, daňové záležitosti za Vás rieši Váš zamestnávateľ a ak máte záujem o darovanie 2% z Vašich daní, máte možnosť do 15.2.2021 požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, pričom v žiadosti je nutné zakrížikovať bod: Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).

Divadlo na TrakOch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVADLO NA TRAKOCH

O nás

Vymyslel si si,
tak si zrealizuj!

Aj vďaka tomuto autorskému motivačnému citátu funguje Divadlo na TrakOch nepretržite od r. 2001.