Prorokovaný

Premiéra: Trakovice (december 2018)

Reprízy: Majcichov, Moravský Svätý Ján (2019)

Scenár a réžia: Katarína Rajnicová 

Hudobné spracovanie: Mgr. art. Dušan Bill 

HUDBA

Kvarteto: Mucha Quartet

Piano: Anita Hermanová

Organ: Peter Vavro

Dirigent: Mgr. art. Dušan Bill

 

Dielo sa zrodilo z Pastorálnej omše „Poslyšte nás namálo“  zo zbierky A. Kmeťa, ktorú upravil D. Bill pre zbor, sláčikové kvarteto a organ. Nielen krásne melódie, ale aj dialogické texty inšpirovali autorku k myšlienke vytvorenia komplexného hudobno-dramatického diela inscenované v priestoroch chrámov. Oratórium si uchováva koncepciu omše s časťami Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Communio a Ite Miss est, ktoré boli doplnené o ďalšie pastorálne a duchovné piesne prevažne z Kmeťovej zbierky. Jednotlivé piesne a dej je prepletený zhudobnenými úryvkami starozákonného proroctva Izaiášovho.

Dielo je určené pre sláčikové kvarteto, sóla a 4 zbory. Pastieri ako dramatická zložka (herci z Divadla na TrakOch) interpretujú pastorálne piesne, zbor (Adoremus) vystupuje v roli rozprávača, Anjelský zbor (detský zbor) jednohlasne predspevuje latinské časti Ordinária, ktoré po nich opakuje Ľud, ku ktorému sa môže pripojiť aj divák na predstavení.

Vianočné oratórium Prorokovaný je nielen príbehom o príchode prorokovaného Mesiáša, ale aj príbehom obyčajných ľudí, ktorí hľadajú Boha. Tak ako sa v diele spája starý a nový zákon, tak sa v ňom spája tradičná slovenská kultúra s dnešnou, modernou. A nad všetkým bdie to, čo je univerzálne a platné v každej dobe.

Osoby a Obsadenie

Zbor: Adoremus

Anjelský zbor: Monika Hermanová, Simona Černušáková, Natália Hlavandová, Lucia Martinovičová, Adriana Valková, Adéla Martinovičová, Monika Lehenová, Anna Haršányová

Ľud: chrámový zbor Gentes, hostia a diváci

Deti: detský folklórny súbor Gatrička

Izaiáš

Miloš Ščasnovič

Pán

Katarína Rajnicová

Jano

Samuel Bačkády

Adam

Gregor Krajčovič

Juro

Peter Daniš

Fero

Martin Ščasnovič

Bača

Ľudovít Tolarovič

Anča

Janka Martinovičová

Eva

Gabriela Haršányová

Zuza

Barbora Rajnicová

Kata

Terézia Mišovičová

Bačova žena

Jozefína Gerincová

Mária

Ingrid Kačincová

Jozef

Miloš Kačinec

Ježiš

Michal Kačinec

Gašpar

Juraj Kopáčik

Melichar

Martin Holúbek

Baltazár

Juraj Belák

Divadlo na TrakOch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVADLO NA TRAKOCH

O nás

Vymyslel si si,
tak si zrealizuj!

Aj vďaka tomuto autorskému motivačnému citátu funguje Divadlo na TrakOch nepretržite od r. 2001.